Dasar Anti-Rasuah & Hadiah

1. Pengenalan

SOLS 24/7 komited dalam menjalankan asas pembangunan syarikat dan berurusan dengan entiti perniagaan dengan integriti.

SOLS 24/7 telah mengembangkan Garis Panduan Pemberian Hadiah Anti-Rasuah (Garis Panduan) selaras dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, sesuai dengan komitmen yang diberikan. Semua wakil yang bertindak atas nama SOLS 24/7 dalam apa jua kapasiti, termasuk kakitangan, guru-guru, penjaga yang sah & sukarelawan, wajib mematuhi syarat-syarat dokumen ini semasa melibatkan atau menjalankan semua aktiviti yang berkaitan dengan SOLS 24/7.

SOLS 24/7 melarang apa jua jenis sogokan dan rasuah. Semua wakil SOLS 24/7 harus mengambil langkah berjaga-jaga bagi membendung amalan rasuah dalam semua aktiviti dan urusan yang berkaitan dengan SOLS 24/7.

Semnua wakil SOLS 24/7 & organisasi-organisasi yang berurusan dalam mana-mana projek yang akan datang, sedang berlangsung, mahupun projek yang lalau tidak boleh untuk melakukan atau bertindak dalam mana-mana urusan yang ditafsirkan sebagai ganti faedah kewangan yang mungkin atau mungkin tidak dikaitkan dengan penilaian rasional mereka yang mungkin atau mungkin tidak menjejaskan operasi perniagaan.

2. Permintaan Hadiah

SOLS 24/7 menerima sumbangan, tajaan, dana, dan hadiah bagi tujuan membantu organisasi untuk lebih maju dan menjalankan misi sosialnya. SOLS 24/7 menggesa semua penderma untuk meminta bantuan penasihat undang-undang dan kewangan peribadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan salah satu jenis sokongan di atas, termasuk yang melibatkan akibat dari cukai dan perancangan hartanah .

Berikut adalah garis panduan penerimaan hadiah yang disediakan untuk SOLS 24/7 bagi kepentingan operasi, program atau perkhidmatannya:

  1. Lembaga Pemegang Amanah dan barisan Pengarah di SOLS 24/7 adalah sama sekali tidak dibenarkan untuk menerima hadiah, dalam bentuk produk, kewangan atau perjanjian, dalam apa jua alasan yang diberikan. Jemputan atau tawaran dari mana-mana pihak dalam bentuk termasuk tapi tidak terhad pada percubaan, ujian, sampel, atau mana-mana perbuatan berkaitan dengan pemberian hadiah perlu ditolak. SOLS 24/7 tidak akan bertanggungjawab sekiranya ada mana-mana ahli lembaga pengarah yang terlibat dalam tindakan menerima apa jua bentuk hadiah sementara bertindak sebagai wakil SOLS 24/7 pada bila-bila masa.
  2. Hadiah kepada pekerja SOLS 24/7, selain dari Pengarah seperti yang dinyatakan dalam butiran 2.1, tidak boleh melebihi RM150 pada bila-bila masa dan mesti dilaporkan kepada penyelia, dan penyelia harus memaklumkan pada HR dan Jabatan Perakaunan.
  3. Sumbangan, Penajaan, dan Dana kepada SOLS 24/7 akan diumumkan olleh SOLS 24/7 kepada pihak berkuasa tertentu termasuk tetapi tidak terhad kepada Jabatan Cukai (LHDN).

3. Peninjauan Hadiah

SOLS 24/7 akan meninjau semua jenis hadiah, sumbangan, dana dan pemberian dengan Lembaga Pengarah atau boleh mendapatkan nasihat dari penasihat undang-undang, dalam mana-mana perkara yang berkaitan dengan penerimaan hadiah apabila bersesuaian.

4. Larangan Penerimaan Hadiah

SOLS 24/7 tidak akan menerima apa jua jenis hadiah yang :

  1. akan menyebabkan pelanggaran piagam syarikat.
  2. akan mengakibatkan SOLS 24/7 kehilangan statusnya di bawah Seksyen 2, Akta 258 organisasi tidak berasaskan keuntungan yang bertujuan untuk pendidikan.
  3. sangat sukar atau sangat mahal untuk pihak pentadbiran menerima nilainya.
  4. akan mengakibatkan perkara yang tidak dapat diterima oleh pihak organisasi atau
  5. bertujuan diluar misi organisasi.

Keputusan mengenai sekatan sifat sesebuah hadiah, dan penerimaannya ataupun penolakkannya, perlu dibuat oleh Jawatankuasa Eksekutif, setelah berunding dengan Pengarah Eksekutif.

Dasar SOLS 24/7 dan termasuk syarikat pemegangannya, anak syarikat Science of Life Studies 247 dan mana-mana syarikat yang berkait rapat dengan Science of Life Systems 247 Sdn. Bhd., SOLS Energy Sdn. Bhd., dan Social Empresa Sdn. Bhd.

DASAR INI akan dikaji dan dikemaskini setiap tahun dan diikuti dengan penilaian kendiri terhadap kes-kes yang berlaku.

Untuk maklumat lanjut, mengenai Dasar Anti-Rasuah dan Hadiah kami, hantarkan ke hr@sols247.org.