Dasar Bayaran Balik

Bayaran balik

  • Tiada pembayaran balik dana / pembatalan untuk Derma melalui kaedah pembayaran apa pun adalah dibenarkan bagi mana-mana Penderma melainkan jika Penderma melakukan kesalahan teknikal, seperti penggandaan urus niaga, kesilapan kemasukan data atau keadaan lain yang difikirkan sesuai oleh pertimbangan organisasi tersebut.
  • Pembayaran balik dana / pembatalan untuk Sumbangan mesti dilakukan dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh transaksi (tarikh Sumbangan dibuat), jika tidak, organisasi tidak akan memproses permintaan pengembalian / pembatalan, termasuk acara yang disebutkan di atas.
  • Tidak ada pembayaran balik Bayaran Perkhidmatan yang dibenarkan, melainkan jika permintaan pengembalian dana dibuat kerana kesalahan teknikal, seperti duplikasi transaksi, kesalahan kemasukan data atau keadaan lain yang difikirkan sesuai oleh organisasi mengikut budi bicara mutlaknya.