B40 Peta Perincian

Kemiskinan tidak mempunyai konsep konkrit, dan duit ataupun pendapatan bukanlah satu-satunya aspek yang menentukan seseorang sebagai sebahagian daripada populasi B40. Setiap faktor yang anda lihat di peta interaktif kami menunjukkan sambungan berkaitan kerentanan yang mendedahkan B40 kepada risiko yang tidak menentu dan membahayakan kehidupan mereka.

Anda akan melihat bahawa hanya mematahkan kitaran kemiskinan kewangan tidak akan mencukupi untuk mengekalkan pertumbuhan mereka dalam jangka panjang. Sehingga setiap aspek kehidupan mereka diberi perkasaan yang sama, komuniti B40 tidak akan dapat benar-benar merasakan perkembangan sebenar dan berpindah ke masyarakat berkelas sederhana.

Zoom peta komprehensif kami di bawah ini untuk memahami lebih lanjut, dan ciptalah peta rancangan anda sendiri untuk memperkasakan B40.