Pemetaan Kumpulan B40

Peta interaktif ini dicipta untuk berkongsi pengetahuan dengan semua orang supaya kita dapat meningkatkan kesedaran dan mengambil tindakan untuk membantu komuniti-komuniti yang terdekat dengan kita. Ketahui lebih lanjut mengenai penumpuan isi rumah B40 di Malaysia mengikuti negeri dan daerah dan lihat pelbagai pendapatan isi rumah.

Kami menugaskan Danesh Mapping Consultancy, pakar pemetaan geo yang telah mencipta peta ini untuk kepentingan semua.